Výživový stav Vášho koňa - chcete vedieť aký je?

Zaujíma Vás výživový stav Vášho koňa?

Ponúkame Vám novú službu zhodnotenia "Výživového stavu koňa" za asistencie kvalifikovaných výživárov,
testov laboratórnych vzoriek: krv, krmivo, seno.
 
Je dobré vedieť výživový stav koňa ak máte pocit, že: stratil energiu, nemá výkon ako "predtým", schudol, má slabší výkon, 
nevyzerá dobre, nemá dobrú srsť, nerastie mu srsť, nemá kvalitné kopytá...?
 
Jednou z príčin uvedených symptómov môže byť "zlá výživa" resp. nedostatok výživných látok,
ktoré je možné zistiť pomocou krvného obrazu a následne doplniť. 
 
Zabezpečíme
 
Na základe laboratórnych výsledkov: krvi, kvality krmiva - sena,
Vám poradíme "ako ďalej". 
 
Kvalifikovaný výživár Vám odporučí /vysvetlí, skonzultuje/:
 
- zabezpečíme odobratie a doručenie vzoriek podľa záujmu a odporúčania / krv, krmivo, seno/
  do certifikovaných laboratórii
 
- zhodnotí krmivo /jadrové a objemové/ na zklade výsledku certifikovaného laboratória
- podľa výsledkov krvných testov odporučí optimálnu výživu 
 
- ďalej sledovať vývoj po doporučení vhodnej výživy ako aj Vašu spätnú väzbu
 
V prípade záujmu o uvedenú službu volajte: 
 
+421 908 169 129

 

Niečo o výžive a prečo je vhodné koňom 

"dopriať niečo navyše" okrem čistého jadra a sena.

"Z dôvodu, že kôň je bylinožravec, všetky živiny získava z rôznych častí rastlín. Kone, ktoré nie sú využívané v práci alebo v reprodukcii, vystačia s kvalitnou pastvou. Ale väčšina koní vynakladá energiu i na niečo iné ako na základné životné pochody.

Výkonnosť koňa vo veľkej miere ovplyvňuje zdravotný stav, mechanika pohybu, telesná stavba, dlhovekosť, pohoda zvieraťa a tréningový proces. Všetky tieto vplyvy zase   vo veľkej miere podliehajú a závisia od správnej výživy koňa. Tieto ukazovatele sú v priamej úmere s výživou a samozrejme sa odrážajú v ekonomike chovu koní.

Každá zmena vo fyziologickom stave jedinca má určité obdobia. 

Vyvážená kŕmna dávka je tým pevným základom k dosahovaniu kvalitných úspechov či už v športovej alebo v chovateľskej oblasti."

Uvedené informácie boli použité zo stránky: https://www.horses.sk/veterina/vyziva.htm

 

Ako vybrať najkvalitnejšie krmivo pre koňa?

"Tu zohrávajú úlohu rôzne faktory ako vek, zdravie, pracovná záťaž, výška, váha či typ koňa. V nasledujúcich bodoch sú uvedené základné informácie správneho kŕmenia koní."

Voda

Priemerné množstvo vody, ktoré kôň denne spotrebuje sa pohybuje okolo 30 až 50 litrov. Je veľmi dôležité, aby mal kôň prístup k vode počas celého dňa, najmä počas horúcich letných dní. Voda by mala byť menená minimálne dvakrát za deň. V zimných mesiacoch je potrebné kontrolovať vodu, aby nezamrzla.

Seno a tráva

Seno a tráva tvoria základnú zložku potravy každého koňa. Každý deň by mali kone zožrať seno a trávu v pomere 1-2% z celkovej hmotnosti koňa. Preto by mali mať kone vždy dostatok sena na žuvanie. Je dôležité, aby seno bolo čisté, bez rôznych nečistôt ako sú plesne či prach.

Ovos, jačmeň a kukurica

Ovos, jačmeň či kukurica sú obilniny, ktoré patria k nevyhnutným zložkám konskej potravy. Ideálne je, aby kôň spotreboval cca 200 g obilia na 45 kg telesnej hmotnosti koňa, 2 až 3 krát denne v rovnakom časovom intervale

Tuk, vitamíny a minerály

Hoci množstvo kalórií získava kôň zo sena či trávy, je potrebné aby mal kôň prísun tuku, vitamínov a minerálov, no stačí len v malých dávkach. Ak máte pocit že kôň nedostáva potrebné množstvo vitamínov, proteínov či minerálov, môžete siahnuť po doplnkoch výživy určených pre kone. Treba byť však opatrný, aby kôň nebol vitamínmi doslova predávkovaný. Prebytok takýchto doplnkov môže mať zlý vplyv na celkový stav koňa.

Na záver pár rád o kŕmení:

"Nikdy nekŕmime kone ihneď po tréningu, inak hrozí nebezpečenstvo koliky. Nikdy nemente čas kŕmenia, kŕmte kone každy deň v rovnakom čase. Rovnako ako ľudia môžu kone trpieť na rôzne alergie. Medzi bežné alergie patrí alergia na jačmeň. Niektorí majitelia koní kŕmia kone príliš komplikovane. Rozmanitosť je dobrá vec, ale s mierou. Nesprávne kŕmenie môže viesť k zdravotným problémom koňa a jeho zmenám správania."

Uvedené informácie boli použité zo stránky: https://www.koniky.sk/181-ako-na-spravne-krmenie-kona.html

 

Rôzne súvislosti - kŕmenie koní

"Vhodné využitie koní je možné len pri uplatňovaní správneho ošetrovania a dodržiavaním zásad techniky kŕmenia, pretože najvyšší úžitok poskytujú len správne kŕmené zvieratá. Krmiva musia byť v súlade s potrebou živín pre jednotlivé kategórie, aby zabezpečili udržanie dobrej kondície, ktorá podmieňuje zdravie a výkonnosť koní. 

Vo výžive koní sa uplatňuje poloobjemový typ kŕmenia. Tráviace systém umožňuje využívať rôzne rastlinné krmivá, dôležité je rešpektovať, že kôň má jednokomorový žalúdok, ktorý v pomere k jeho hmotnosti je malý. Kapacita tráviaceho traktu koňa je pomerne malá. Do žalúdka dospelého koňa sa zmestí cca. v priemere 6,5 kg krmiva. Druhým obmedzením  je nízka aktivita amylázy, čo limituje spotrebu jadrových krmív. Rozklad vlákniny prebieha u nich na konci tráviaceho ústrojenstva hlavne v hrubom a slepom čreve. Ako prekonať „hendikep“, ktorý vznikol v priebehu miliónov rokov vývoja koňa, ktorý nebol navyknutý prijímať koncentrované krmivo, hoci od nich sa požadujú neustále rastúce výkony, rieši moderná výživa koní.

História pravidelného skrmovania ”jadra” siaha do polovice 19. storočia. V súčasnosti sú nové spôsoby ako koňa „nadopovať“ energiou, sú to nové doplnkové kŕmne zmesi (DKZ). Dôležitým predpokladom správnej výživy, aby im boli predkladané krmivá hygienický nezávadné a chutné. Základným objemovým krmivom je seno, ktoré sa skrmuje nerezané a až po jeho 6-tich  týždňoch od zberu, do tej doby v ňom prebiehajú enzymatické procesy. V letnom období môže to byť zelené krmivo a to aj vo forme pastvy.

Na zelené krmivo kone postupne navykáme. Jadrové krmiva  zabezpečujú pohotovostnú energiu v kŕmnej dávke. Najvhodnejšie jadrové krmivá v súčasnosti sú to rôzne druhy DKZ, (od rôznych výrobcov) špeciálne vyrábané pre rôzne kategórie koní, typu EQUI. Kone kŕmime v konštantne stanovenom dennom čase (rešpektujeme dĺžku kŕmenia a interval), pri ktorom dochádza k pravidelnej sekrečnej činnosti tráviacich žliaz už pred kŕmením a je intenzívnejšie ako pri nepravidelnom kŕmení. Nepravidelnosť nepriaznivo ovplyvňuje využitie krmív. Vzhľadom k pomerne malému žalúdku sa majú kone kŕmiť trikrát denne a za mimoriadnych okolnosti ( kojenie, intenzívny tréning a pod.) aj päťkrát denne. Kontrolujeme množstvo skŕmeného krmiva, pri čom rešpektujeme denný výdaj koňa pri  tréningu a dôležité je odhadnúť správnu potrebu. Je potrebné poskytnúť dosť času k tomu, aby kone mohli zožrať svoju dennú kŕmnu dávku. Ich dávka závisí od plemena, hmotnosti, konštitúcie, kondície a smere využívania koňa. Optimálna spotreba je uvádzaná v rôznych vyživárskych tabuľkách – normách spotreby živín, kde sú zohľadnené aj požiadavky na minerálnu výživu.

Súčasťou kŕmenia je dodržiavanie správnej techniky, kde je potrebné zabezpečiť, aby krmivo a voda sa dostali vždy do čistých žľabov a napájačiek, súčasťou je pravidelné odstraňovanie zbytkov neskŕmeného krmiva, ako aj kontrola a odstraňovanie parazitov. Každý chovateľ, by sa mal aspoň orientačne vedieť význam jednotlivých zložiek krmiva, aby sa vedel zorientovať pri výbere DKZ. Poznanie mu uľahčí zorientovať sa vo význame jednotlivých zložiek vo výžive koňa.

II. Základne pojmy vo výžive Živiny sú látky prijímané stravou, zabezpečujúce vývoj a udržiavanie rovnovážneho stavu a vývoja všetkých štruktúr a funkcií organizmu; členia sa na základné živiny, minerálne látky a vitamíny. Základné živiny sú živiny dôležité pre výstavbu telesnej hmoty a energetický metabolizmus organizmu. Patria medzi ne bielkoviny (proteíny), tuky (lipidy), a cukry (sacharidy).

Proteíny sú zložité organické zlúčeniny uhlíka, kyslíka, vodíka, dusíka, niektoré aj síry, fosforu a železa. Základnou stavebnou zložkou proteínov sú aminokyseliny. Často sa označujú vo výžive ako dusíkaté látky (N-látky), ktoré sú súhrnom bielkovinových a nebielkovinových N-látok krmiva stanovených na základe obsahu dusíka. V krmivách je dusík viazaný v organickej forme v bielkovinách. Bielkoviny sú jednou z hlavných živín. Obsahujú aminokyseliny ( základné stavebné zložky bielkovín ), ktoré zvieratá musia dostávať v hotovom stave, pretože sú pre ich životné pochody nepostrádateľné a v ich organizme sa buď vôbec nevytvárajú, alebo ich tvorba je nedostatočná.

Nedostatok bielkovín spôsobuje u mladých zvierat zaostávanie vo vývoji a raste, ktoré nie sú schopné odstrániť neskôr ani za optimálnych podmienok. Ich nedostatok vo výžive má za následok okrem iného i zhoršenie obranyschopnosti organizmu, poruchy funkcie pečene, poruchy trávenia ako aj poruchy endokrinného a nervového systému. Základnou stavebnou zložkou proteínov sú aminokyseliny.  Dôležitým prvkom v krytí potreby aminokyselín je ich vzájomný pomer v bielkovinách. Medzi veľmi dôležité aminokyseliny patrí lyzín, metionín a cystín. Nedostatok lyzínu v krmive zhoršuje zužitkovanie bielkovín a tým aj rast.

Metionín ma v metabolizme mnohostranný účinok, jeho nedostatok spôsobuje spomalenie rastu, degeneráciu až rozklad pečene, poruchy obličiek a atrofiu svalstva.

Cystín je nenahraditeľná aminokyselina, dôležitá pre stavbu bielkovín, keratínov ( podporných bielkovín ), ktoré okrem iných funkcií u koní ovplyvňujú tvorbu srsti a jej kvalitu. Má dôležitú funkciu pri dýchaní, a ovplyvňuje celkový metabolizmus ( všetky zmeny, ktorým podlieha potrava od svojho vstupu do organizmu až do vylúčenia odpadových produktov ). Nedostatok spôsobuje náchylnosť na rôzne infekcie.

Lipidy  sú organické zlúčeniny uhlíka, kyslíka a vodíka, alebo aj fosforu a dusíka. Patria medzi ne predovšetkým tuky a oleje, ktoré sú estermi vyšších mastných kyselín a glycerolu. Výživná hodnota tuku je daná vysokým obsahom energie, jej stráviteľnosť je veľmi vysoká.

Predstavujú základ mnohých aktívnych látok – hormónov, enzýmov, obsahujú genetickú informáciu, zadržujú v organizme dusík, zúčastňujú sa na tvorbe kostí atď. Ich nedostatok limituje životaschopnosť mláďat, spomaľuje rast, potlačuje funkciu pečene a tráviacej sústavy. Negatívne ovplyvňuje reprodukčné funkcie a potláča imunitu.

Sacharidy sú organické zlúčeniny uhlíka, kyslíka a vodíka, zahrňujúce jednoduché cukry, a to monosacharidy , ako aj oligosacharidy tvorené viacej ako dvoma monosacharidmi. Patria sem aj vysokomolekulové polysacharidy, ako sú škrob, glykogén a komplex nestráviteľných polysacharidov, tvoriaci podstatu požívatínovej vlákniny.

Vláknina mimo toho, že vypĺňa orgány tráviaceho traktu, zabezpečuje pocit mechanického nasýtenia a podporuje činnosť čriev. Jej vysoký objem v krmive  spôsobuje, že zvieratám  nestačia živiny obsiahnuté v krmive uspokojiť ich potrebu. 

Minerálne látky sú živiny, vyskytujúce sa v krmivách v rôznych chemických zlúčeninách a sú udávané spravidla ako chemické biogénne prvky. Podľa ich množstva v potravinách sa členia na makroelementy a mikroelementy. Sú dôležitou zložkou výživy, ich úloha v organizme je mnohostranná. Nie sú iba nepostrádateľné pre správny vývin kostry, ale i dôležitým faktorom v metabolizme. Zúčastňujú sa tvorby rôznych enzýmov, hormónov, vitamínov a iných zlúčenín potrebných pre život. Vylučujú sa z tela, a preto zložky pre ich tvorbu sa musia neustále dodávať potravou."

Uvedené informácie boli použité zo stránkyhttps://referaty.aktuality.sk/vyziva-koni/referat-18463

Optimalizácia a zásady správneho kŕmenia:

1.      Zabezpečiť dostatočné množstvo objemového krmiva (seno)

2.      Kŕmiť každý deň v rovnakom čase

3.      Kŕmiť menej a častejšie

4.      Prechod na iný druh krmiva prevádzať postupne

5.      Koňom chovaným v stajňach poskytnúť  denne pastvu alebo výbeh

6.      Vodu podávať pred kŕmením a zaistiť dostatok čerstvej vody počas celého dňa pri teplote 10 - 12o C. Denná potreba vody pre koňa je 5 % z jeho živej hmotnosti

7.      Kŕmiť iba čisté a dobré krmiva

8.      Nepoužívať kone k jazdeniu ihneď po kŕmení, najskôr po 75 minútach, aby mali dostatok času zažívať

9.      Kŕmiť podľa  výkonnosti s prihliadnutím k jeho typu, veku, kondícií a zdravotnému stavu

Uvedené informácie boli použité zo stránky: https://referaty.aktuality.sk/vyziva-koni/referat-18463